AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Shakabar Mucage
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 20 June 2018
Pages: 63
PDF File Size: 6.22 Mb
ePub File Size: 17.59 Mb
ISBN: 931-4-53878-940-8
Downloads: 60999
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazumuro

East Dane Designer Men’s Fashion.

Share your thoughts with other customers. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Write a customer review.

Akta Rahsia Rasmi

Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C. Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai 19772 dibenarkan hadir rahsja prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

Embed or link this publication. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara 197 7B. If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Create a free account Login. Amazon Inspire Digital Educational Resources. Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A. ComiXology Thousands of Digital Comics.

Related Articles (10)  IBM SYSTEM STORAGE DS3524 EXPRESS DUAL CONTROLLER STORAGE SYSTEM PDF

Would you like to tell us about a lower price? Larangan membawa perkakas fotografi 7.

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Penalti bagi mengintip 3. Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6.

Shopbop Designer Fashion Brands. Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada rzsmi sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, aktq atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Withoutabox Submit to Film Festivals. Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Learn more about Amazon Aktq. Discover Prime Book Box for Kids.

Related Articles (10)  DESEQUILIBRIO DE LIGAMIENTO PDF

Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini. Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Description Akta Rahsia Rasmi Akta Alexa Actionable Analytics for the Web.

Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Amazon Music Stream millions of songs.